Uprawnienia elektryczne "Dozór" do 1kV z pomiarami.
Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia - uprawniająca do projektowania i instalowania systemów alarmowych.
Uprawnienia elektryczne "Eksploatacja" do 1kV z pomiarami.